• บริษัท สเตติค แวน เวลดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2001

    ได้พัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ผงเชื่อมและชุดเครื่องมือที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขี้น ซึ่งปัจจุบันผงเชื่อมของเราได้รับการรับรองโดย UL และได้ผ่านรับรองกระบวนการผลิตตามมาตราฐาน ISO 9001:2015
  • การเชื่อมต่อลวดสายไฟหรือตัวนำเข้าด้วยกัน หรือการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทางไฟฟ้านั้น ได้ใช้วิธีการที่เรียกว่าการบีบอัดซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่ามีปัญหาเรื่องการสูญเสียความแข็งแรง ซึ่งเป็นจุดด้อยของวิธีการนี้ และยังพบว่าเกิดความต้านทานทางไฟฟ้าขี้น มีการสูญเสียกระแสอิเล็กตรอนและเกิดความร้อนขึ้นด้วย กระบวนการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแบบกระบวนการหลอมเชื่อม ด้วยความร้อน (exothermic welding process) กระบวนการนี้เป็นการหลอมเชื่อมตัวนำทางไฟฟ้า 2 ชนิดเข้าด้วยกัน โดยการใช้ความร้อนยิ่งยวดเพื่อหลอมอัลลอยของทองแดงให้เชื่อมติดกับตัวนำอย่างถาวร
  • กระบวนการนี้จะใช้ความร้อนจากปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกที่เกิดขึ้นภายในเบ้าหลอมของแม่พิมพ์เพื่อทำให้เกิดการหลอมเชื่อมโดยไม่ใช้ความร้อนหรือไฟฟ้าจากภายนอกแต่อย่างใด ข้อดีของการเชื่อมแบบนี้คือให้ความแข็งแรงทางกลสูงกว่าการเชื่อมแบบอื่นๆ และยังให้ความสามารถในการต้านทานการกัดกร้อนที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังไม่เพิ่มความต้านทานทางไฟฟ้าตลอดอายุการติดตั้งอีกด้วย