• ขั้นตอน 1
  ประกอบแม่พิมพ์กราไฟต์และหน้าสัมผัสโลหะ ให้อยู่ในตำแหน่งตามต้องการแล้วใส่จานโลหะลงไป
 • ขั้นตอน 2
  เทผงเชื่อมลงในเบ้าหลอมของแม่พิมพ์จนหมด
 • ขั้นตอน 3
  ปิดฝาแม่พิมพ์จุดติดด้วยปืนจุดประกายไฟ
 • ขั้นตอน 4
  เกิดปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกอย่างรวดเร็ว
 • ขั้นตอน 5
  ทิ้งให้แม่พิมพ์เย็นตัว แล้วถอดอุปกรณ์จับยึด
 • ขั้นตอน 6
  ถอดแม่พิมพ์ออกจากตำแหน่งการเชื่อม
 • ขั้นตอน 7
  รอยเชื่อมอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
 • ขั้นตอน 1
  เป่าไฟร้อนเพื่ออุ่นแม่พิมพ์กราไฟต์
 • ขั้นตอน 2
  เป่าไฟร้อน อุ่นผิวหน้าโลหะที่ต้องการเชื่อม
 • ขั้นตอน 3
  ประกอบแม่พิมพ์กราไฟต์ และโลหะที่ต้องการเชื่อมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • ขั้นตอน 4
  ยึดแม่พิมพ์ให้แน่นและมั่นคง
 • ขั้นตอน 5
  วางจานโลหะในแม่พิมพ์
 • ขั้นตอน 6
  เทผงเชื่อมลงในแม่พิมพ์จนหมด
 • ขั้นตอน 7
  เคาะผงชนวนเป็นทางยาวไว้บนขอบของแม่พิมพ์
 • ขั้นตอน 8
  ปิดฝาแม่พิมพ์
 • ขั้นตอน 9
  จุดติดผงชนวนด้วยปืนจุดประกายไฟ
 • ขั้นตอน 10
  เกิดปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกอย่างรวดเร็ว
 • ขั้นตอน 11
  ทิ้งไว้ให้แม่พิมพ์เย็นตัว
 • ขั้นตอน 12
  ถอดอุปกรณ์จับยึดออกจากแม่พิมพ์
 • ขั้นตอน 13
  ถอดอุปกรณ์จับยึดออกจากแม่พิมพ์
 • ขั้นตอน 1
  ติดตั้งเซรามิกโมลและลวดทองแดงให้อยู่ในตำแหน่ง วางจานโลหะลงไป
 • ขั้นตอน 2
  เทผงเชื่อมลงในโมลจนหมด
 • ขั้นตอน 3
  ปิดฝาแม่พิมพ์ เคาะส่วนผงที่เป็นชนวนไว้ด้านบน
 • ขั้นตอน 4
  จุดติดไฟด้วยปืนจุดประกายไฟ
 • ขั้นตอน 5
  เกิดประกายไฟ
 • ขั้นตอน 6
  ปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกเกิดขึ้นภายในเบ้าหลอมอย่างรวดเร็ว
 • ขั้นตอน 7
  ทิ้งให้แม่พิมพ์เย็นตัว
 • ขั้นตอน 8
  ทุบแม่พิมพ์ให้แตก
 • ขั้นตอน 9
  ได้ชิ้นงานเชื่อมที่สมบูรณ์สวยงาม