• ขั้นตอน 1
  ประกอบแม่พิมพ์กราไฟต์และหน้าสัมผัสโลหะ ให้อยู่ในตำแหน่งตามต้องการแล้วใส่จานโลหะลงไป
 • ขั้นตอน 2
  เทผงเชื่อมลงในเบ้าหลอมของแม่พิมพ์จนหมด
 • ขั้นตอน 3
  ปิดฝาแม่พิมพ์จุดติดด้วยปืนจุดประกายไฟ
 • ขั้นตอน 4
  เกิดปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกอย่างรวดเร็ว
 • ขั้นตอน 5
  ทิ้งให้แม่พิมพ์เย็นตัว แล้วถอดอุปกรณ์จับยึด
 • ขั้นตอน 6
  ถอดแม่พิมพ์ออกจากตำแหน่งการเชื่อม
 • ขั้นตอน 7
  รอยเชื่อมอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ