• ขั้นตอน 1
  ติดตั้งเซรามิกโมลและลวดทองแดงให้อยู่ในตำแหน่ง วางจานโลหะลงไป
 • ขั้นตอน 2
  เทผงเชื่อมลงในโมลจนหมด
 • ขั้นตอน 3
  ปิดฝาแม่พิมพ์ เคาะส่วนผงที่เป็นชนวนไว้ด้านบน
 • ขั้นตอน 4
  จุดติดไฟด้วยปืนจุดประกายไฟ
 • ขั้นตอน 5
  เกิดประกายไฟ
 • ขั้นตอน 6
  ปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกเกิดขึ้นภายในเบ้าหลอมอย่างรวดเร็ว
 • ขั้นตอน 7
  ทิ้งให้แม่พิมพ์เย็นตัว
 • ขั้นตอน 8
  ทุบแม่พิมพ์ให้แตก
 • ขั้นตอน 9
  ได้ชิ้นงานเชื่อมที่สมบูรณ์สวยงาม