• ผงเชื่อมทองแดง
  • ผงเชื่อมทองแดงสีเทา ผงเชื่อมทองแดง ผงเชื่อมกราวด์
ผงเชื่อมทองแดง

ผงเชื่อมทองแดง (Powder Welding) คือผงสำหรับเชื่อมสายทองแดงเข้าด้วยกัน หรือใช้เชื่อมสายทองแดงเข้ากับโลหะอื่นๆ

มีส่วนประกอบหลักเป็นผงทองแดง ซึ่งจะถูกหลอมและเชื่อมโลหะอย่างน้อย 2 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผงเชื่อมที่มีคุณภาพดีจะมีคุณสมบัติที่ให้ให้รอยเชื่อมที่มีผิวเรียบ สีสวย บรรจุในหลอดพลาสติกที่มีฝาปิดอย่างดี ขนาดของหลอดขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผงเชื่อมที่เหมาะกับการเชื่อมแต่ละจุด แต่ละหลอดจะบรรจุผงเชื่อม 97% โดยน้ำหนัก อีกส่วนเป็นผงสตาร์ทเตอร์ซึ่งบรรจุที่ก้นหลอด

การใช้ผงเชื่อมทองแดง ผงเชื่อมกราวด์ ที่ถูกวิธี จะได้รอยเชื่อมที่ดี ทำให้รอยต่อแข็งแรง คงทน มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ ตลอดอายุการติดตั้ง ผงเชื่อมจะหลอมละลายเชื่อมต่อสายทองแดง เพื่อใช้ในระบบกราวด์ ระบบล่อฟ้า ผงทองแดง คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ ใช้เชื่อมต่อสายทองแดงเปลือย บาร์ทองแดง เข้าด้วยกัน หรือเชื่อมต่อกับกราวด์ร็อด ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพดีกว่าการยึดด้วยแคล้มป์ เนื่องจากเนื้อของทองแดงได้ถูกหลอมละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ระบบกราวด์และระบบล่อฟ้ามีประสิทธิภาพสูงและคงทนถาวร มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามรูปแบบ และขนาดของสายทองแดงที่ต้องการเชื่อมต่อ

(ขนาด 15/32/45/65/90/115/150/200/250/500 กรัม)

สั่งซื้อสินค้าติดต่อเรา หรือตัวแทนจำหน่าย