• Graphite Mold for Exothermic Welding
  • Graphite Mold for Exothermic Welding
  • Graphite Mold for Exothermic Welding
แม่พิมพ์กราไฟท์
Graphite Mold (Type A, B, C and D)

แม่พิมพ์กราไฟท์ หรือโมลด์ (Graphite Mold) ใช้เป็นเบ้าหลอมสำหรับการเชื่อมด้วยความร้อน เพื่อเชื่อมทองแดง หรือโลหะอื่นๆ

ออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมด้วยผงเชื่อม StaticWeld เป็นโมลด์ที่เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพ และสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง แม่พิมพ์หนึ่งชุดอาจใช้งานได้ 50 ครั้ง ถ้าแม่พิมพ์ได้รับการดูแลที่ถูกต้องและได้รับบำรุงรักษาที่ดี อาจยืดอายุแม่พิมพ์ได้มากถึง 80 ครั้ง

แม่พิมพ์สามารถออกแบบให้เหมาะกับความต้องการได้ โปรดติดต่อบริษัทสำหรับโมลด์สั่งทำพิเศษ

สั่งซื้อสินค้าติดต่อเรา หรือตัวแทนจำหน่าย