• โมลด์วันไทม์เซรามิกสีขาว
  • โมลด์วันไทม์เซรามิกด้านบน
  • โมลด์วันไทม์เซรามิกด้านข้าง
โมลด์เซรามิกวันไทม์

แม่พิมพ์ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทุบทิ้ง หรือทิ้งไว้กับจุดเชื่อมเลย

แม่พิมพ์ชนิดนี้เหมาะกับงานเชื่อมที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก เช่น การเชื่อมสายสองทางหรือสามทาง หรือเชื่อมสายทางเดียวหรือสายสองทางกับหลักดินด้วยผงเชื่อม เป็นต้น

โดยปกติ แม่พิมพ์เซรามิกจะบรรจุอยู่ในชุดหลอมเชื่อมแบบใช้ครั้งเดียว(วันไทม์) ซึ่งประกอบด้วย โมลด์เซรามิกแบบวันไทม์ ผงเชื่อม และจานโลหะ

สั่งซื้อสินค้าติดต่อเรา หรือตัวแทนจำหน่าย