• ทองแดงเปลือย
สายทองแดงเปลือย

ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง หลอมละลายที่ 1,083 องศาเซลเซียส เนื้ออ่อนบุให้เป็นแผ่นบาง และรีดเป็นเส้นลวด เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี ตัวนำสายทองแดงเปลือยเหมาะกับงานประเภทการส่งกระแสไฟฟ้า หรือการกระจายสัญญาณทางไฟฟ้า