• ลวดเหล็กตีเกลียว
ลวดเหล็กตีเกลียว

ลวดเหล็กตีเกลียวจะประกอบด้วยเส้นลวดเล็กๆ จำนวนมากมัดรวมเป็นเกลียวเข้าด้วยกัน กลายเป็นเส้นลวดตัวนำขนาดใหญ่ ลวดเหล็กตีเกลียวจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าลวดเหล็กแบบเส้นเดียวเมื่อเทียบที่พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน