• ที่จับโมลด์ผงเชื่อมสำหรับ Exothermic Welding
  • ที่จับโมลด์ผงเชื่อมสำหรับ Exothermic Welding
  • ที่จับโมลด์ผงเชื่อมสำหรับ Exothermic Welding
อุปกรณ์จับยึด
Handle Clamp (HCB-X, HCC-X and HCD-X)

อุปกรณ์สำหรับการจับยึดแม่พิมพ์แบบกราไฟท์เพื่อเป็นเบ้าหลอมเชื่อมทองแดง หรือโลหะอื่นๆ

มีด้วยกันหลายแบบ เช่น HCC, HCD,HCB-X, HCC-X และ HCD-X สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับแม่พิมพ์ที่ใช้งานอยู่อุปกรณ์จับยึดใช้สำหรับประกบแม่พิมพ์แบบกราไฟท์ให้อยู่ติดกันตลอดเวลาขณะที่เกิดปฎิกิริยาหลอมเชื่อมแบบเอ็กโซเทอร์มิก (Exothermic) เป็นการป้องกันการขยับตัวของแม่พิมพ์ขณะที่เกิดการหลอมซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก เมื่อกระบวนการสิ้นสุดก็สามารถถอดอุปกรณ์เก็บกลับคืนได้อย่างง่ายดาย

สั่งซื้อสินค้าติดต่อเรา หรือตัวแทนจำหน่าย