• ปืนจุดประกายไฟ (Flint Gun)
  • ปืนจุดประกายไฟ (Flint Gun)
  • ปืนจุดประกายไฟ (Flint Gun)
  • ปืนจุดประกายไฟ (Flint Gun)
ปืนจุดประกายไฟ

ปืนจุดประกายไฟ (Flint Gun) เป็นอุปกรณ์ลักษณะคล้ายปืน ใช้ยิงเพื่อทำให้เกิดประกายไฟ โดยทำงานด้วยกลไกสปริงค์ที่ดันให้หินเหล็กไฟกระเทาะกับเหล็ก เศษของเหล็กจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้เกิดประกายไฟ  ปืนจุดประกายไฟนั้นใช้ในการการจุดวัสดุสตาร์ทเตอร์ของผงเชื่อม ทำให้เกิดพลังงานในการทำให้ผงโลหะเกิดปฎิกิริยาปลดปล่อยความร้อน (Exothermic Reaction) โดยจะใช้ร่วมกับโมลด์กราไฟท์  ปืนจุดประกายไฟที่มีคุณภาพดีต้องสปาร์ควัสดุสตาร์ทเตอร์ในระยะไม่เกิน 2-3 นิ้ว เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน

สั่งซื้อสินค้าติดต่อเรา หรือตัวแทนจำหน่าย